Thông tư 22/2020/TT-BYT ngày 02/12/2020

Quản lý thuốc kháng HIV và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ BHYT

Tải về tại đây: