Công văn 1788/BHXH-BT ngày 08/06/2020

Thực hiện nhiệm vụ thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH,BHYT năm 2020 trong trạng thái bình thường mới

Tải về tại đây: