Nghị định 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020

Phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập DN, chi nhánh, VPĐD, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia BHXH

Tải về tại đây: