DANH SÁCH VBPL BẢN TIN BHXH 2020-11-15

Trong 02 đợt cập nhật này, có 12 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 122/2020/NĐ-CP
(15/10/2020)
Phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập DN, chi nhánh, VPĐD, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia BHXH
2 1339/QC-KTNN-BHXH
(01/10/2020)
Trao đổi thông tin giữa Kiểm toán nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam
3 1355/QĐ-TLĐ
(01/10/2020)
Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2021
4 3595/LĐTBXH-BHXH
(18/09/2020)
Hướng dẫn tính thời gian công tác đối với NLĐ không còn hồ sơ gốc thể hiện thời gian làm việc trước ngày 01/01/1995
5 08/2020/TT-BLĐTBXH
(15/10/2020)
Hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động
6 1326/QĐ-LĐTBXH
(04/11/2020)
TTHC được sửa đổi, bổ sung về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
7 1870/BHXH-TCKT
(12/06/2020)
Đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt
8 1986/BHXH-CSYT
(22/06/2020)
Phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế triển khai hồ sơ bệnh án điện tử
9 2076/BHXH-CNTT
(25/06/2020)
Tạo lập tóm tắt hồ sơ bệnh án, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai và bổ sung hàm gửi hồ sơ
10 2950/BHXH-BT
(17/09/2020)
Hướng dẫn bổ sung cách kê khai cột (25), cột (26), cột (27) tại Mẫu D02-LT ban hành kèm theo Quyết định 1040/QĐ-BHXH
11 3194/BHXH-CSXH
(08/10/2020)
Điểm mới về quy trình thực hiện giải quyết chế độ TNLĐ,BNN theo NĐ 88/2020/NĐ-CP và phân cấp theo QĐ 166/QĐ-BHXH
12 1320/QĐ-BHXH
(23/10/2020)
Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của ngành BHXH

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí