Công văn 2076/BHXH-CNTT ngày 25/06/2020

Tạo lập tóm tắt hồ sơ bệnh án, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai và bổ sung hàm gửi hồ sơ

Tải về tại đây: