Công văn 1986/BHXH-CSYT ngày 22/06/2020

Phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế triển khai hồ sơ bệnh án điện tử

Tải về tại đây: