DANH SÁCH VBPL BẢN TIN BHXH 2020-10-15

Trong 02 đợt cập nhật này, có 5 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 104/2020/NĐ-CP
(04/09/2020)
Sửa đổi Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
2 5081/BNV-CCVC
(26/09/2020)
Thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019
3 1107/QĐ-LĐTBXH
(16/09/2020)
Thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ về bảo hiểm TNLĐ,BNN lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động
4 1374/QC-BYT-BHXH
(03/09/2020)
Phối hợp giữa Bộ Y tế và BHXH Việt Nam trong xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT
5 1166/QĐ-BHXH
(22/09/2020)
Ban hành Quy chế Cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số trong ngành BHXH

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí