Công văn 2453/BHXH-TCKT ngày 31/07/2020

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 8,9/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Tải về tại đây: