Công văn 2388/BHXH-TCKT ngày 28/07/2020

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Tải về tại đây: