Công văn 05/HD-LĐLĐ ngày 31/03/2020

Nội dung về đóng kinh phí, đoàn phí công đoàn

Tải về tại đây: