Quyết định 515/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020

Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tải về tại đây: