DANH SÁCH VBPL BẢN TIN BHXH - 2020-06-15

Trong 02 đợt cập nhật này, có 14 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 58/2020/NĐ-CP
(27/05/2020)
Quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
2 61/2020/NĐ-CP
(29/05/2020)
Sửa đổi Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
3 2468/BYT-KH-TC
(05/04/2020)
Thanh toán bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám chữa bệnh liên doanh, liên kết
4 2153/QĐ-BYT
(25/05/2020)
Quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế
5 5412/BTC-HCSN
(05/05/2020)
Trả lời vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trong thực hiện quy định, thủ tục hành chính
6 480/QĐ-LĐTBXH
(29/04/2020)
TTHC mới thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn
7 04/2020/TT-BLĐTBXH
(25/05/2020)
Thực hiện quy định về đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực hiện của NLĐ và Ban điều hành theo Điều 7 và Điều 8 của NĐ 20/2020/NĐ-CP
8 1457/UBND-KT
(21/04/2020)
Triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
9 2031/UBND-KGVX
(29/05/2020)
Tiếp tục đẩy mạnh chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân
10 505/QĐ-BHXH
(27/03/2020)
Sửa đổi Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN/ quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT kèm theo QĐ 595/QĐ-BHXH
11 515/QĐ-BHXH
(27/03/2020)
Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
12 746/QĐ-BHXH
(20/05/2020)
Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCQG TCVN ISO 9001/2008 sang TCQG TCVN ISO 9001/2015 vào ngành BHXH
13 1584/KH-BHXH
(21/05/2020)
Thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
14 435/BHXH-CST
(06/03/2020)
Niêm yết công khai mẫu C13-TS và chuyển trả tờ rời hàng năm cho người lao động

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí