Công văn 906/BHXH-QLT ngày 28/04/2020

Thủ tục xác nhận danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ không hưởng lương do DN gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19

Tải về tại đây: