Công văn 1299/BHXH-BT ngày 27/04/2020

Thực hiện nhiệm vụ công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian phòng, chống đại dịch Covid-19

Tải về tại đây: