Quyết định 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/03/2020

Thực hiện thí điểm ký quỹ đối với NLĐ đi làm tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc

Tải về tại đây: