Công văn 9739/SLĐTBXH-LĐ ngày 01/04/2020

Hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tải về tại đây: