Công văn 318/KH-BYT ngày 28/02/2020

Triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và giám định, thanh toán BHYT năm 2020

Tải về tại đây: