Công văn 245/TLĐ ngày 18/03/2020

Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tải về tại đây: