Công văn 198/LĐLĐ ngày 30/03/2020

Hướng dẫn trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc do dịch bệnh Covid-1

Tải về tại đây: