Công văn 1072/BHXH-CSYT ngày 01/04/2020

Đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi cơ sở KCB bị cách ly y tế hoặc thay đổi nhiệm vụ điều trị Covid-19

Tải về tại đây: