Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019

Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Tải về tại đây: