Nghị định 28/2020/NĐ-CP ngày 01/03/2020

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực LĐ, BHXH, đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tải về tại đây: