Danh sách VBPL - Bản tin BHXH 2020-03-17

Trong 02 đợt cập nhật này, có 14 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 28/2020/NĐ-CP
(01/03/2020)
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực LĐ, BHXH, đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
2 505/BYT-BH
(06/02/2020)
Thanh toán chi phí khám chữa bệnh liên quan đến dịch bệnh
3 30/2019/TT-BLĐTBXH
(26/12/2019)
Hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
4 35/2019/TT-BLĐTBXH
(30/12/2019)
Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
5 03/2020/TT-BLĐTBXH
(25/02/2020)
Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định 157/2016/NĐ-CP
6 1950/QĐ-KTNN
(26/12/2019)
Quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch Kiểm toán viên nhà nước
7 100/QĐ-BHXH
(17/01/2020)
Quy trình về thanh toán điện tử song phương giữa hệ thống BHXH Việt Nam và các hệ thống Ngân hàng thương mại
8 280/BHXH-CSYT
(31/01/2020)
Phối hợp thực hiện thanh toán chi phí điều trị nghi ngờ nhiễm virus Corona
9 370/KH-BHXH
(10/02/2020)
Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP
10 422/BHXH-CSXH
(13/02/2020)
Giải quyết chế độ BHXH đối với NLĐ bị buộc thực hiện biện pháp cách ly y tế phòng dịch viêm đường hô hấp cấp chủng mới Corona
11 352/QĐ-BHXH
(06/03/2020)
Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử ngành Bảo hiểm xã hội
12 9/BHXH-QLT
(02/01/2020)
Tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2020
13 239/BHXH-CST
(11/02/2020)
Thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2020
14 288/BHXH-QLT
(18/02/2020)
Đóng bảo hiểm y tế đối với lao động người nước ngoài

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí