Quyết định 2468/QĐ-BHXH ngày 31/12/2019

Quy trình lập, phân bổ và giao dự toán thu, chi các chế độ BHXH, BHTN, BHYT và chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT hằng năm

Tải về tại đây: