DANH SÁCH VBPL BHXH BẢN TIN 2020-02-18

Trong 02 đợt cập nhật này, có 12 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 163/QĐ-TTg
(22/01/2020)
Giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020
2 14/2020/NĐ-CP
(24/01/2020)
Quy định về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
3 5926/BYT-BH
(07/10/2019)
Thanh toán bảo hiểm y tế đối với Tinh bột este hóa (hydroxyethyl starch) và Immuno globulin
4 79/BYT-BH
(07/01/2020)
Cung cấp thông tin về hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020
5 140/BYT-AIDS
(10/01/2020)
Hướng dẫn tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh toán thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế năm 2020
6 01/2020/TT-BYT
(16/01/2020)
Sửa đổi Thông tư 30/2018/TT-BYT
7 4118/BHXH-GĐB
(01/11/2019)
Đảm bảo chất lượng dữ liệu điện tử phục vụ quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
8 4857/BHXH-BT
(25/12/2019)
Quản lý thu BHYT đối với người tham gia do tổ chức BHXH đóng
9 4866/KH-BHXH
(26/12/2019)
Công tác thông tin, truyền thông năm 2020
10 2468/QĐ-BHXH
(31/12/2019)
Quy trình lập, phân bổ và giao dự toán thu, chi các chế độ BHXH, BHTN, BHYT và chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT hằng năm
11 07/BHXH-PC
(02/01/2020)
Tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
12 239/BHXH-PC
(22/01/2020)
Hướng dẫn tiếp nhận, xử lý thông tin; lập, gửi hồ sơ kiến nghị khởi tố

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí