Thông báo 5729/BHXH-TB ngày 25/12/2018

Mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ, BNN

Tải về tại đây: