Quyết định 2192/QĐ-BHXH ngày 10/12/2019

Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận TN&TKQ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành BHXH

Tải về tại đây: