Quyết định 1764/QĐ-LĐTBXH ngày 22/11/2019

Phê duyệt Kế hoạch triển khai phần mềm Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị người dân, doanh nghiệp, cử tri và Đại biểu Quốc hội

Tải về tại đây: