DANH SÁCH VBPL BHXH 2020-01-15

Trong 02 đợt cập nhật này, có 43 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 45/2019/QH14
(20/11/2019)
Bộ luật Lao động 2019
2 38/2019/QĐ-TTg
(31/12/2019)
Sửa đổi QĐ 60/2015/QĐ-TTg về cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN
3 1939/QĐ-TTg
(31/12/2019)
Thực hiện DV công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và DV công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa BHXH VN với các ngành liên quan
4 4554/LĐTBXH-PC
(25/10/2019)
Ký kết hợp đồng lao động và ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc
5 1764/QĐ-LĐTBXH
(22/11/2019)
Phê duyệt Kế hoạch triển khai phần mềm Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị người dân, doanh nghiệp, cử tri và Đại biểu Quốc hội
6 57/2019/TT-BCA
(11/11/2019)
Thực hiện BHYT đối với NLĐ, HSSV và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong CAND
7 7627/BYT-BH
(30/12/2019)
Ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020
8 7691/BYT-BH
(31/12/2019)
Hướng dẫn xác định tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2019
9 113/QHLĐTL-CSLĐ
(27/02/2019)
Chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động
10 246/LĐTBXH-QHLĐTL
(04/05/2019)
Tiền lương làm thêm giờ của người lao động
11 318/QHLĐTL-CSLĐ
(29/05/2019)
Thời gian thử việc không được tính hưởng trợ cấp thôi việc
12 442/QHLĐTL-CSLĐ
(30/07/2019)
Chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động
13 677/AIDS-ĐT
(12/08/2019)
Kê đơn cấp thuốc ARV nhiều tháng, điều trị nội trú và đến khám trước hẹn nguồn bảo hiểm y tế
14 471/QĐ-BHXH
(25/04/2019)
Quy chế hoạt động Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam
15 1359/BHXH-CSYT
(26/04/2019)
Tổ chức thực hiện hợp đồng và quản lý danh mục cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên Hệ thống giám định
16 1817/BHXH-TCKT
(27/05/2019)
Hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản người khác
17 2194/BHXH-CSYT
(21/06/2019)
Thanh toán ngày giường điều trị nội trú ban ngày
18 2500/BHXH-TCKT
(11/07/2019)
Kế hoạch triển khai mở rộng ứng dụng CNTT trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
19 2544/BHXH-TCKT
(15/07/2019)
Hướng dẫn thanh quyết toán chi phí lập danh sách và cập nhật biến động thành viên hộ gia đình tham gia BHYT
20 969/QĐ-BHXH
(29/07/2019)
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương
21 3037/BHXH-CSYT
(20/08/2019)
Chấn chỉnh công tác giám định bảo hiểm y tế
22 3040/BHXH-CNTT
(20/08/2019)
Đôn đốc triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
23 3045/BHXH-BT
(20/08/2019)
Hướng dẫn rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ, BNN
24 3046/BHXH-BT
(20/08/2019)
Thực hiện thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng qua nhà trường và đại lý thu
25 3151/BHXH-CSYT
(29/08/2019)
Trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP
26 3434/BHXH-ST
(20/09/2019)
Hướng dẫn nội dung liên quan công tác rà soát, trả sổ bảo hiểm xã hội
27 3684/BHXH-BT
(01/10/2019)
Phấn đấu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
28 3762/BHXH-CSXH
(08/10/2019)
Thực hiện tạm dừng, tiếp tục chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người bị phạt tù giam
29 3872/BHXH-BT
(17/10/2019)
Truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với giáo viên mầm non và cán bộ xã là bệnh binh các hạng
30 3974/BHXH-PC
(24/10/2019)
Hướng dẫn thực hiện Quyết định 1291/QĐ-TTg
31 4109/BHXH-CSYT
(01/11/2019)
Thanh toán trực tiếp và cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả
32 4116/BHXH-BT
(01/11/2019)
Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động
33 2133/QĐ-BHXH
(29/11/2019)
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, TP trực thuộc TW
34 4515/BHXH-TCCB
(29/11/2019)
Hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản đối với đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới
35 4617/BHXH-CNTT
(09/12/2019)
Liên thông thủ tục Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất với Cổng dịch vụ công quốc gia
36 2192/QĐ-BHXH
(10/12/2019)
Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận TN&TKQ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành BHXH
37 4733/BHXH-CSXH
(18/12/2019)
Chấn chỉnh và hướng dẫn xử lý tồn tại trong công tác tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
38 4811/BHXH-CNTT
(24/12/2019)
Tạo lập giấy ra viện và giấy chứng sinh trên Cổng tiếp nhận
39 2536/BHXH-GĐ2
(01/11/2019)
Rà soát thuốc có giá vượt 5% thống kê theo mẫu M20 năm 2017-2018
40 2781/BHXH-QLT
(29/11/2019)
Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN từ ngày 01/01/2020
41 2981/BHXH-QLT
(19/12/2019)
Gia hạn giá trị thẻ bảo hiểm y tế năm 2020
42 3105/TB-BHXH
(31/12/2019)
Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế
43 5729/BHXH-TB
(25/12/2018)
Mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ, BNN

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí