Công văn 677/AIDS-ĐT ngày 12/08/2019

Kê đơn cấp thuốc ARV nhiều tháng, điều trị nội trú và đến khám trước hẹn nguồn bảo hiểm y tế

Tải về tại đây: