Công văn 3762/BHXH-CSXH ngày 08/10/2019

Thực hiện tạm dừng, tiếp tục chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người bị phạt tù giam

Tải về tại đây: