Công văn 3045/BHXH-BT ngày 20/08/2019

Hướng dẫn rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ, BNN

Tải về tại đây: