Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019

Quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Tải về tại đây: