DANH SÁCH VBPL BHXH BẢN TIN 2019-12-15

Trong 02 đợt cập nhật này, có 9 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 1676/QĐ-TTg
(21/11/2019)
Phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội
2 90/2019/NĐ-CP
(15/11/2019)
Quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
3 6920/BYT-BH
(22/11/2019)
Chuyển tuyến bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội
4 2431/BHXH-BT
(05/07/2019)
Hướng dẫn quy trình tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
5 2697/BHXH-CSYT
(25/07/2019)
Nội dung hướng dẫn tại Hội nghị tập huấn, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế
6 4179/BHXH-DVT
(07/11/2019)
Đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho người bệnh bảo hiểm y tế
7 2058/QĐ-BHXH
(15/11/2019)
Sửa đổi quy định về trang phục của người thực hiện nhiệm vụ TTCN về đóng BHXH, BHTN, BHYT tại Khoản 1, Điều 1 QĐ số 885/QĐ-BHXH
8 4295/BHXH-CSYT
(15/11/2019)
Giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế
9 2618/BHXH-QLT
(13/11/2019)
Cấp thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí