Danh sách VBPL bản tin BHXH 2019-11-15

Trong 02 đợt cập nhật này, có 24 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 4905/QĐ-BYT
(21/10/2019)
Sửa đổi Phụ lục 05 (danh mục mã thuốc tân dược) kèm theo Quyết định 7603/QĐ-BYT
2 6269/BYT-BH
(24/10/2019)
Diễn giải chi tiết các phụ lục thuộc Quyết định 4905/QĐ-BYT
3 6403/BYT-KCB
(30/10/2019)
Hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong thực hiện và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
4 6439/BYT-KH-TC
(31/10/2019)
Thanh toán dịch vụ gây mê, gây tê trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
5 6459/BYT-BH
(01/11/2019)
Diễn giải chi tiết các phụ lục thuộc Quyết định 4905/QĐ-BYT
6 4544/TB-BLĐTBXH
(25/10/2019)
Nghỉ Tết ÂL năm 2020 đối với CB, CVC và NLĐ của cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội
7 18/2019/TT-BLĐTBXH
(08/11/2019)
Tiền lương, tiền hỗ trợ TH, thi đấu, BHXH, BHTN, BH TNLĐ-BNN, chế độ khi ỐĐ-TS, bị TNLĐ đối với HLV, VĐV thể thao
8 961/BHXH-BT
(28/03/2019)
Giao chỉ tiêu phấn đấu giảm số tiền còn phải thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
9 1232/BHXH-CNTT
(18/04/2019)
Hướng dẫn thực hiện xem lịch sử khám chữa bệnh bằng việc xác thực qua tin nhắn OTP
10 1313/BHXH-TCKT
(23/04/2019)
Chấn chỉnh công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội
11 1314/BHXH-TCKT
(23/04/2019)
Hướng dẫn chi trả, thanh quyết toán các chế độ BHXH,trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng qua cơ quan bưu điện
12 1608/BHXH-CSYT
(16/05/2019)
Tăng cường kiểm tra, rà soát phát hiện tình trạng thu dung người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám, chữa bệnh
13 2055/BHXH-TCKT
(14/06/2019)
Chấn chỉnh việc mua bảo hiểm tự nguyện xe ô tô từ nguồn kinh phí chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN
14 2660/BHXH-CNTT
(23/07/2019)
Triển khai phần mềm Xét duyệt chính sách theo Quyết định 166/QĐ-BHXH
15 3723/BHXH-VP
(04/10/2019)
Thời hạn xử lý văn bản
16 3799/BHXH-TCKT
(10/10/2019)
Thực hiện chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp
17 3985/BHXH-LT
(24/10/2019)
Hướng dẫn về cập nhật hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội lên Hệ thống Lưu trữ tập trung
18 1556/QĐ-BHXH
(25/10/2019)
Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của hệ thống BHXH Việt Nam
19 393/CNTT-PM
(16/04/2019)
Triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan Bảo hiểm xã hội
20 500/CNTT-PM
(14/05/2019)
Triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội
21 558/CNTT-PM
(29/05/2019)
Thay đổi nội dung tin nhắn thông báo số tiền được BHXH chi trả đối với người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh BHYT
22 815/CNTT-PM
(29/07/2019)
Dừng tin nhắn tra cứu tới đầu số 8179
23 2353/TB-BHXH
(11/10/2019)
Điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa
24 2465/BHXH-GD2
(28/10/2019)
Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí