Công văn 961/BHXH-BT ngày 28/03/2019

Giao chỉ tiêu phấn đấu giảm số tiền còn phải thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Tải về tại đây: