Công văn 6403/BYT-KCB ngày 30/10/2019

Hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong thực hiện và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Tải về tại đây: