Công văn 558/CNTT-PM ngày 29/05/2019

Thay đổi nội dung tin nhắn thông báo số tiền được BHXH chi trả đối với người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh BHYT

Tải về tại đây: