Công văn 2465/BHXH-GD2 ngày 28/10/2019

Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT

Tải về tại đây: