Công văn 1608/BHXH-CSYT ngày 16/05/2019

Tăng cường kiểm tra, rà soát phát hiện tình trạng thu dung người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám, chữa bệnh

Tải về tại đây: