Chú trọng quản lý nợ thuế để đảm bảo tính công bằng và sự tuân thủ pháp luật thuế

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà khi đến thăm và làm việc với Cục Thuế Long An vào chiều ngày 20/7/2020.


 
Thay mặt cán bộ công chức ngành thuế Long An, Bí thư Đảng ủy - Cục Cục trưởng Cục Thuế Long An đã Nguyễn Văn Thủy báo cáo với Thứ trưởng về tình hình tổ chức bộ máy và biên chế, hoạt động toàn diện của Cục Thuế, chi cục thuế khu vực và huyện. Cùng với đó, kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đạt 52,9% so với dự toán pháp lệnh, 52,5% so với dự toán địa phương và bằng 91,3% so cùng kỳ.
 
Tuy nhiên, trong bổi cảnh của đại dịch Covit -19, ngành thuế Long An cũng chịu ảnh hưởng rất lớn, khi nguồn thu trên địa bàn bị suy giảm mạnhdo thực hiện các chính sách gia hạn nợ, miễn giảm thuế theo chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Tài chính,. Đến nay, ngành thuế Long Lan dự kiến giảm thu khoảng 730 tỷ đồng (trong đó, gia hạn nộp thuế 500 tỷ, giảm thu theo Nghị định 41 của Chính phủ khoảng 230 tỷ đồng).
 
Trước những khó khăn trên, bám sát các Nghị quyết của Chính phủ, kế hoạch công tác của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Cục Thuế Long An đã chỉ đạo nắm chắc tình hình hoạt động của DN trên địa bàn, xác định nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ thuộc Cục Thuế và của các chi cục để phân loại nhóm đối tượng DN thuộc nhóm chính sách nào để hỗ trợ cho hiệu quả, đồng thời lượng hóa cụ thể về số thu ngân sách trên địa bàn. Để làm tốt việc này, Cục Thuế đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thư điện tử để tuyên truyền, hỗ trợ tới từng doanh nghiệp trên địa bàn. Nhờ đó, các nhiệm vụ ngày càng được triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, đảm bảo chất lượng, hoàn thành vượt tiến độ so với chương trình, kế hoạch đã đề ra ngay từ đầu năm, góp phần cùng các ngành, các cấp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
 
Tại buổi làm việc, thứ trưởng Trần Xuân Hà ghi nhận kết quả thực hiện thu ngân sách trên địa bàn, nhất là về các giải pháp quản lý thu ngân sách.  Thứ trưởng Trần Xuân Hà cũng đánh giá cao việc Cục Thuế đã ký qui chế phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương từ các sở, ban, ngành trong tỉnh đến các huyện theo từng nội dung, từng lĩnh vực cụ thể, nhằm quản lý và khai thác tốt nguồn thu trên địa bàn. Từ những kết quả đã được Cục Thuế thực hiện tốt, Thứ trưởng Trần Xuân Hà chỉ đạo Cục Thuế Long An cần chú trọng vào công tác quản lý nợ thuế trên địa bàn, vừa đảm bảo tính công bằng, vừa đảm bảo sự tuân thủ về pháp luật thuế. Bên cạnh đó, cần rà soát, chủ động sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tăng cường công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. /.

Nguồn: Tạp chí Thuế