Từ 28/6, giảm 50% lệ phí trước bạ cho ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước

Ngày 28/6, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020.

Theo đó, kể từ 28/6 đến hết 31/12/2020, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ôtô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ôtô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ và các nghị quyết hiện hành của HĐND hoặc quyết định hiện hành của UBND tỉnh, TP về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương.

 Từ ngày 1/1/2021 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP và các nghị quyết hiện hành của HĐND hoặc quyết định hiện hành của UBND tỉnh, TP.

 Từ đầu năm đến nay, dịch Covid-19 tác động lớn tới ngành sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước, nhiều DN phải tạm ngừng hoạt động. Dự báo, do tác động của dịch Covid-19, thị trường ôtô không chỉ bị ảnh hưởng trong năm 2020 có thể còn kéo dài sang các năm tiếp theo. Vì vậy, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất lắp ráp trong nước sẽ góp phần kích cầu tiêu dùng.

Nguồn: Tạp chí Thuế