Tiếp tục rà soát chính sách thuế, giảm chi phí cho doanh nghiệp

Để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với đại dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đề xuất chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế, phí và lệ phí. Thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục rà soát các chính sách nêu trên, để giảm chi phí cho doanh nghiệp.
 
Giảm phí, lệ phí lên đến 1.000 tỷ đồng/năm
 
Điểm lại các chính sách thuế nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong thời gian qua của Bộ Tài chính cho thấy, chỉ trong một thời gian ngắn, Bộ Tài chính đã trình các cấp có thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền rất nhiều chính sách thuế quan trọng. Qua đó, đã kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.
 
Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho hầu hết các đối tượng gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19. Đến nay, cơ quan thuế đã tiếp nhận trên 133 nghìn giấy đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn là gần 37,1 nghìn tỷ đồng. Dự kiến, số lượng đề nghị gia hạn và số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.
 
 
Ngoài ra, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, trong đó đã giảm thuế 24 nhóm mặt hàng nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển các ngành nông nghiệp, cơ khí, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ô tô. Số thuế dự kiến giảm thu ngân sách khoảng 6.000 tỷ đồng.
 
Bộ đã trình Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế và người phụ thuộc để giảm nghĩa vụ thuế cho cá nhân (số thuế dự kiến giảm thu ngân sách khoảng 10.800 tỷ đồng mỗi năm).
 
Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14, Bộ Tài chính đã chủ trì soạn thảo trình Chính phủ, trình Quốc hội thông qua: giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ (số thuế dự kiến giảm thu ngân sách khoảng 15.840 tỷ đồng mỗi năm); tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025 (dự kiến số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn có tác động hỗ trợ trực tiếp cho tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp khoảng 7.500 tỷ đồng mỗi năm).
 
Nhắc đến chính sách thuế hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, phải nhắc đến việc Bộ Tài chính đã ban hành một loạt các thông tư miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, như: miễn lệ phí môn bài đối với nhiều đối tượng; miễn thuế nhập khẩu kịp thời đối với nguyên liệu sản xuất và một số mặt hàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh...
 
Đáng chú ý, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ rà soát, xây dựng và ban hành 19 thông tư điều chỉnh mức thu phí, lệ phí đang được quy định tại 29 thông tư thu phí, lệ phí hiện hành. Qua đó, giảm nhiều khoản phí, lệ phí với mức giảm cao như: giảm 70% mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp; giảm 67% mức phí công bố thông tin doanh nghiệp; giảm từ 50 - 70% phí thẩm định cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bưu chính; giảm 50% mức thu phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng; giảm 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế dự án đầu tư xây dựng; giảm 50% mức thu 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán; giảm 30% mức phí khai thác dữ liệu khí tượng thủy văn... Số phí, lệ phí dự kiến giảm thu ngân sách khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi năm.
 
Như vậy, có thể thấy, Bộ Tài chính đã đề xuất các giải pháp về thuế lên đến khoảng 220 nghìn tỷ đồng. Trong đó, gói giải pháp gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất có giá trị khoảng 180.000 tỷ đồng; các giải pháp, đề xuất về miễn, giảm thuế, phí và lệ phí có giá trị hơn 40.000 tỷ đồng.
 
Tạo thuận lợi nhất để người dân hưởng hỗ trợ
 
Trong thời gian tới, Bộ Tài chính cho rằng, việc khôi phục dần các hoạt động trên cơ sở nới lỏng giãn cách xã hội đang là lực đẩy mạnh mẽ cho sự phát triển. Do đó, đây cũng chính là thời điểm bước vào giai đoạn mới của thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tiếp tục chống dịch vừa thực hiện phục hồi kinh tế - xã hội.
 
Để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời nắm bắt được các cơ hội phát triển, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 134/2016/NĐ-CP để thúc đẩy hoạt động sản xuất, xuất khẩu sản phẩm có giá trị gia tăng cao; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực da giày, dệt may, chế biến nông, lâm, thủy sản…
 
Hiện Bộ Tài chính đang xây dựng nghị quyết để trình Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay; phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu trình Chính phủ nghị định điều chỉnh giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước....
 
Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới, sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để tiếp tục thực hiện rà soát, cắt giảm các khoản phí, lệ phí để giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân. Đồng thời, tiếp tục cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính cùng với việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đã ban hành để doanh nghiệp, người dân nhanh chóng được hưởng hỗ trợ theo hướng tạo thuận lợi nhất.
 
Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của Bộ Tài chính trong đề xuất nhiều chính sách thuế để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Có đại biểu cho rằng, sự hỗ trợ này “là kịp thời, đầy tính nhân văn, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri là người dân và doanh nghiệp”. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, Chính phủ, Bộ Tài chính cần cân nhắc kỹ các chính sách làm giảm thu ngân sách, để đảm bảo cân đối ngân sách cũng như tính công bằng và mang tính khả thi cao khi triển khai thực hiện./.

Nguồn: Tạp chí Thuế