Bổ sung nhiều quy định khi giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Ngày 27/5 Tổng cục Thuế tổ chức hội thảo trực tuyến góp ý về dự thảo thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn chủ trì hội thảo.

Vụ trưởng Vụ Kê khai và kế toán thuế Lê Thị Duyên Hải cho biết, so với Thông tư số 110/2015/TT-BTC và Thông tư số 66/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 110/2015/TT-BTC, dự thảo bổ sung các thủ tục giao dịch bằng phương thức điện tử, gồm: miễn, giảm thuế, miễn tiền chậm nộp; không tính tiền chậm nộp; xoá nợ tiền thuế, tiện chậm nộp, tiền phạt; gia hạn nộp thuế… Bổ sung quy định về nộp thuế qua các tổ chức trung gian thanh toán; sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký thuế liên thông qua cơ quan đăng ký kinh doanh; bổ sung quy định nộp thuế điện tử trên cơ sở triển khai mã định danh khoản phải nộp, với mục tiêu làm cơ sở quản lý nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Đồng thời, mã hoá toàn bộ thông tin truyền nhận trong thu nộp NSNN để các cơ quan phối hợp thu truy vấn thông tin, giảm các thao tác phải khai khi nộp thuế và giảm sai sót về khoản nộp.

Đặc biệt, để hướng dẫn chi tiết quy định được bổ sung trong Luật Quản lý thuế về đối tượng người nộp thuế phải đăng ký, khai, nộp thuế tại Việt Nam là các nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, nhưng có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác, dự thảo đã bổ sung các quy định quản lý đối với đối tượng này. Cụ thể, về đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử, có ý kiến cho rằng, cần đăng ký cấp mã số thuế cho nhóm nhà cung cấp này. Cũng có quan điểm đề xuất, nên quản lý đơn giản và tạo điều kiện cho nhóm người nộp thuế này theo hướng dễ thực hiện nhất. Theo đó, những nhà cung cấp không cần đăng ký thuế, mà khi phát sinh khai thuế, thì đăng ký giao dịch điện tử từng lần. Thảo luận về vấn đề này, Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Viên Viết Hùng phân tích, trên thực tế, có những nhà cung cấp thường xuyên phát sinh giao dịch như Agoda với dịch vụ cho thuê nhà, nhưng cũng có những nhà thầu phát sinh khai thuế theo từng tháng, quý. Theo đó, đối với các đơn vị, tổ chức thường xuyên có giao dịch phát sinh thuế, thì cần đăng ký để được cấp mã số thuế theo quy định. Trường hợp phát sinh khai thuế từng lần, thì thực hiện theo mã xác thực giao dịch điện tử. Thống nhất với quan điểm này, đại diện Cục Thuế Đà Nẵng cũng cho rằng, người nộp thuế không phải đăng ký tài khoản ngay từ đầu, mà khi phát sinh giao dịch, thì thực hiện đăng ký giao dịch điện tử từng lần.

Liên quan đến trường hợp cổng thông tin của cơ quan nhà nước gặp sự cố trong ngày cuối của thời hạn nộp hồ sơ hay nộp thuế, dự thảo thông tư quy định, hồ sơ, chứng từ nộp NSNN điện tử được công nhận là đúng hạn, nếu nộp trong ngày tiếp theo liền kề ngày hệ thống hạ tầng kỹ thuật tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, dự thảo hiện chỉ quy định về thời điểm xác nhận nộp hồ sơ đối với trường hợp nộp bằng phương thức điện tử, trong khi trên thực tế nhiều người nộp thuế có nhu cầu nộp hồ sơ giấy ngay khi hệ thống bị lỗi. Do đó, dự thảo cần bổ sung hướng dẫn cho người nộp thuế biết những quy định liên quan khi nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế, hoặc qua đường bưu chính. Đại diện Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) nêu vấn đề, cần quy định rõ về việc lập biên bản trong những trường hợp này để xác lập trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên.

Tại hội thảo, đại diện Công ty CP BKAV và Công ty CP MISA-các đơn vị cung cấp dịch vụ T-VAN (dịch vụ GTGT về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế) có cùng đề nghị, ban soạn thảo cần bổ sung quy định tổ chức cung cấp dịch vụ này là 1 trong những hình thức giao dịch điện tử. Theo đại diện Công ty CP BKAV, hiện dự thảo thông tư quy định, người nộp thuế thực hiện giao dịch thuế điện tử qua 3 hình thức, gồm cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết nối với cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; ngân hàng, hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Trong khi đó, chương IV dự thảo thông tư lại có quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN và trên thực tế, một số đơn vị cung cấp dịch vụ này đã phát triển hệ thống riêng để thực hiện đăng ký giao dịch thuế điện tử. Ngoài ra, góp ý về khái niệm mã xác thực giao dịch điện tử, đại diện Công ty CP thanh toán quốc gia Việt nam (NAPAS) cho biết, dự thảo quy định đây là mật khẩu được Tổng cục Thuế cấp cho người nộp thuế qua tin nhắn. Tuy nhiên, vì là mã để người nộp thuế thực hiện giao dịch điện tử, do đó ngoài cơ quan thuế là đơn vị cấp mã xác thực, cần bổ sung các tổ chức khác như ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Cùng với đó, hình thức của mã không nên quy định chỉ là tin nhắn, mà thay bằng khái niệm tổng quát hơn là mã OTP để phù hợp với sự phát triển của các ứng dụng.

Phát biểu kết luận, Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn yêu cầu ban soạn thảo tiếp thu, ghi nhận các ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện dự thảo thông tư, trình Bộ Tài chính xem xét, ban hành.

Nguồn: Tạp chí Thuế