Hoàn thành trước 10 tháng, giảm 296 chi cục thuế sau sắp xếp, sáp nhập

 Sáng 26/2, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập Chi cục thuế khu vực. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự và chỉ đạo hội nghị.
Sau hợp nhất, công tác kê khai, nộp thuế được thực hiện thông suốt

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, từ ngày 01/01/2018 đến nay, Bộ Tài chính đã rà soát, sắp xếp bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, cắt giảm được 2.985 đầu mối đơn vị hành chính, qua đó giảm trên 2.044 công chức giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp tổ/đội trở lên.

Riêng Tổng cục Thuế giảm được 2.485 đầu mối (27 phòng thuộc Tổng cục; 62 Phòng của Cục thuế tỉnh, thành phố; giảm 296 Chi cục thuế tại các Cục thuế tỉnh, thành phố; 2.100 Đội Thuế thuộc Chi cục Thuế). Kết quả sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Bộ Tài chính đã cho thấy những hiệu quả bước đầu trong việc giảm bớt các tầng nấc trung gian, giảm các bộ phận quản lý nội ngành, tập trung nguồn lực cho bộ phận tác nghiệp trực tiếp; qua đó, giảm số người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là cấp Chi cục và cấp đội (Chi cục trưởng, đội trưởng và tương đương), thanh lọc bộ máy, góp phần cơ cấu lại đội ngũ công chức của ngành; đồng thời, gắn cải cách bộ máy với cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngành, thay đổi phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật của ngành tài chính, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo báo cáo của ngành thuế, đến nay đã tiến hành sắp xếp hợp nhất 565 lượt chi cục thuế để thành lập 267 chi cục thuế khu vực, giảm 296 chi cục thuế (tương ứng giảm 296 lãnh đạo cấp chi cục trưởng). Giảm số lượng chi cục thuế trong cả nước từ 711 chi cục thuế xuống còn 415 chi cục thuế, đạt 102% kế hoạch về số lượng và vượt thời gian trước 10 tháng theo Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Do sắp xếp lại tổ chức tổ chức, bộ máy nên số cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo cũng giảm tương ứng. Cụ thể, giảm 62 trưởng phòng, giảm 296 chi cục trưởng, giảm 2.100 đội trưởng.

Ngoài ra, công tác cải cách TTHC đã được chú trọng, không gây khó khăn, phiền hà cho người nộp thuế khi thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước. Tư tưởng cán bộ công chức là cơ bản đồng thuận, yên tâm công tác; tham mưu đầy đủ, kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành dự toán thu ngân sách trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Công tác kê khai, nộp thuế và giải quyết các vướng mắc về thuế được thực hiện thông suốt.

Các chi cục Thuế khu vực đã ổn định tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy trình nghiệp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu thu chi ngân sách, phát triển kinh tế xã hội của từng huyện, thị xã, thành phố theo dự toán NSNN được giao, qua đó góp phần để 63/63 địa phương hoàn thành và hoàn thành dự toán thu thuế năm 2019. Trong đó, tiêu biểu có 5 Chi cục Thuế khu vực có số thu tăng từ 48% đến 77% trực thuộc các Cục Thuế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu; Ninh Thuận; Tiền Giang; Bến Tre (Chi cục Thuế khu vực Long Điền - Đất đỏ trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có số thu tăng cao nhất, là 77%).

Có 9 Cục Thuế có thành tích trong việc thực hiện sắp xếp, hợp nhất chi cục thuế (Tiên phong, tổ chức bài bản trong việc triển khai thực hiện; Có số lượng chi cục thuế hợp nhất nhiều nhất; Có tỷ lệ chi cục thuế hợp nhất nhiều nhất; thuộc đô thị loại đặc biệt có quy mô số thu lớn và số lượng quản lý đối tượng nộp thuế nhiều nhất trong cả nước) đó là các Cục Thuế tỉnh, thành phố: Quảng Ninh; Hải Dương; Thanh Hóa; Nghệ An, Long An, Tiền Giang; Thái Nguyên; thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh.  

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Để đạt được kết quả này, ngay từ khi có Nghị quyết số 18-NQ/TW, Tổng cục Thuế đã chủ động nghiên cứu, xây dựng Đề án sắp xếp, hợp nhất, đề ra các giải pháp mang tính đồng bộ để triển khai thực hiện, bao gồm cả các giải pháp trước và sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định sắp xếp hợp nhất chi cục thuế để thành lập chi cục thuế khu vực.

Cụ thể, cơ quan Thuế đã ban hành kế hoạch triển khai chi tiết; thành lập ban Chỉ đạo triển khai thành lập từ Tổng cục đến 63 Cục Thuế. Trong đó chú trọng mối quan hệ giữa cơ quan thuế với người nộp thuế theo tinh thần không làm tăng thủ tục hành chính về thuế của người nộp thuế; không làm tăng thời gian cũng như chi phí đi lại… của người nộp thuế trong giao dịch với cơ quan thuế.

Trong công tác nhân sự, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính tiến hành khảo sát tại Cục Thuế đại diện cho các vùng, miền trong cả nước để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ công chức, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để tìm cách giải quyết, tháo gỡ.

Quá trình triển khai sắp xếp, hợp nhất chi cục thuế cũng nhận được sự ủng hộ và vào cuộc của cả hệ thống chính trị, do đó có nhiều thuận lợi ngay từ bước xây dựng kế hoạch, xin ý kiến của các cấp ủy địa phương.

Cụ thể, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, trực tiếp là đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời; cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các vụ, đơn vị thuộc Bộ Tài chính để đề xuất những biện pháp, giải pháp tích cực trong chỉ đạo, điều hành thực hiện việc hợp nhất chi cục thuế.

Việc thực hiện kế hoạch sắp xếp, hợp nhất chi cục thuế còn nhận được sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, UBND các tỉnh, thành phố, nơi có các chi cục thuế sắp xếp, hợp nhất, và các sở, ban ngành trên địa bàn để tổ chức tốt việc triển khai hoạt động chi cục thuế khu vực thời gian qua. Đặc biệt, các Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, tạo điều kiện để tiến hành chuyển tổ chức Đảng tại các chi cục thuế sang thuộc Đảng ủy Cục Thuế.

Hiện tại tổ chức bộ máy của cơ quan thuế đã tinh gọn, đặc biệt là cải cách mạnh tại chi cục thuế. Trong năm 2020, để tiếp tục tinh gọn bộ máy, giảm biên chế, Tổng cục Thuế sẽ đề xuất báo cáo Bộ Tài chính báo cáo các cấp có thẩm quyền giảm số lượng lãnh đạo Cục Thuế trong năm 2020; đề xuất mô hình quản lý thuế đối với tập đoàn, công ty đa quốc gia theo hướng nâng cấp Vụ Quản lý thuế DN lớn lên Cục Quản lý thuế DN lớn với đầy đủ chức năng quản lý thuế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao thành công bước đầu của ngành tài chính nói chung và ngành thuế nói riêng trong công tác sắp xếp, hợp nhất chi cục thuế khu vực. Kết quả này cho thấy sự phối hợp giữa chính quyền và cơ quan đảng từ Trung ương đến địa phương rất quan trọng. Thủ tướng cũng đánh giá cao và nhất trí với các kiến nghị, đề xuất của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính trong công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy. Hội nghị cũng thẳng thắn nêu lên những tồn tại, bất cập trong quá trình xây dựng chi cục thuế khu vực để tìm ra giải pháp tháo gỡ.

Cùng với những kết quả nổi bật của ngành thuế trong công tác tinh gọn bộ máy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cơ quan thuế các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tránh tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực. Đồng thời, ngành thuế tiếp tục xây dựng thể chế, cải cách thủ tục hành chính, chống tình trạng nợ đọng, chuyển giá, trốn thuế, nâng cao thứ hạng nộp thuế, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định.

Năm 2020 nền kinh tế chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó có dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng đến hoạt động của các DN, do đó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nghiên cứu, đề xuất chính sách quản lý thuế theo hướng giãn, hoãn nộp thuế nhằm tạo điều kiện cho DN.

Thủ tướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu của ngành thuế trong thời gian tới, trong đó tập trung vào công tác ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hoá ngành thuế, công tác quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người dân và DN. Cùng với đó, thực hiện tốt quản lý thuế đối với khu vực ngoài quốc doanh và hộ kinh doanh cá thể. Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới ngành thuế tổ chức những cuộc kiểm tra, giám sát các đơn vị sau sáp nhập nhằm nắm bắt những khó khăn, bất cập trong công việc, tâm tư nguyện vọng của cán bộ công chức để sớm có phương án tháo gỡ, giải quyết.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và khẳng định quyết tâm của toàn ngành thuế sẽ nỗ lực, đồng sức đồng lòng vượt qua mọi thách thức, không lùi bước trước khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, ngành thuế sẽ nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã bấm nút hoà mạng các chi cục thuế khu vực vào hệ thống quản lý thuế chung của cả nước gồm Tổng cục Thuế-63 cục thuế và 415 chi cục thuế.

Nguồn: TCT Online