Cục Thuế TP HCM: phấn đấu thu NSNN năm 2020 vượt 5% dự toán

Ngày 15/1/2020, Cục Thuế TP HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 
Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Duy Minh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế TP HCM, cho biết: Với tất cả những nỗ lực, sự đồng lòng của lực lượng cán bộ công chức Cục Thuế TP, và sự lãnh chỉ đạo kịp thời của UBND TP HCM, Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế, Cục Thuế TP HCM đã hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2019. Kết quả tổng thu trên địa bàn là 291.432 tỷ đồng, đạt 100,38% dự toán năm, tăng 8,31% so năm 2018; trong đó, thu nội địa trừ dầu là 269.455 tỷ đồng (đạt 98,95% dự toán, tăng 10,08% so với cùng kỳ), thu từ dầu thô 21.977 tỷ đồng (đạt 122,10% dự toán, giảm 9,58% so với cùng kỳ). Đối với công tác thu NSNN, đây là thành quả của việc thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.  
 
Tuy hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2019, nhưng Cục Thuế TP HCM cũng nêu rõ những tồn tại khó khăn trong công tác triển khai quản lý và thu ngân sách trong năm vừa qua. Theo đó, khó khăn trước hết là sự thiếu hụt nguồn nhân sự cấp quản lý, do đó ảnh hưởng rất lớn đến công tác lãnh đạo, điều hành. Bên cạnh đó, TP HCM thiếu một số nguồn lực hỗ trợ trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế do số lượng, qui mô của doanh nghiệp phát triển rất nhanh.
 
Với kết quả đã đạt được, Cục Thuế TP HCM cũng đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2020 với mục tiêu phấn đấu thu vượt 5% chỉ tiêu được giao (dự toán 2020 là 290.828 tỷ đồng). Theo  đó, ngành thuế thành phố tập trung công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành thu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ; tăng cường quản lý kê khai, kế toán thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế; quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế hiệu quả. Cùng với đó, Cục Thuế TP tăng cường công tác cải cách hiện đại hóa công tác quản lý thuế; tăng cường công tác quản lý nội ngành, thực hiện tốt chương trình phòng và chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí… nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 của TP HCM.
 
Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đã đạt được của Cục Thuế TP HCM trong năm 2019. Đồng thời, đề nghị tập thể cán bộ công chức thuế TP HCM tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2020. Cục Thuế TP cần tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo, qua đó tạo nguồn thu bền vững cho NSNN. Đặc biệt chú ý triển khai quyết liệt, kịp thời chỉ đạo của Tổng cục Thuế trong công tác quản lý thu; huy động các nguồn lực, tập trung đẩy mạnh thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020, đảm bảo đạt tỷ lệ 19,8% số DN đang quản lý thuế; trong đó, tập trung chủ yếu các lĩnh vực chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền thương mại, chuyển giá, thương mại điện tử, nhóm kinh tế chia sẻ như Grab, Agoda…  
 
Bên cạnh đó, Cục Thuế TP HCM cần nâng cao chất lượng về công tác thanh tra, kiểm tra. Theo đánh giá chung, số truy thu trong công tác thanh tra của TP HCM cao hơn bình quân cả nước. Cơ quan thuế cũng cần tạp trung vào dữ liệu phần mềm, đây là nội dung rất quan trọng, vừa phục vụ công tác báo cáo vừa cung cấp kịp thời số liệu để phân tích rủi ro trong công tác thanh tra, kiểm tra và công tác phối hợp, hỗ trợ, chỉ đạo của các vụ chức năng trong Tổng cục Thuế. Đối với công tác quản lý nợ thuế, tăng cường đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ, thực hiện đúng quy định pháp luật. Đồng thời, phần công giao nhiệm vụ, gắn trách nhiệm xử lý nợ đọng thuế đối với từng lãnh đạo chi cục, lãnh đạo các phòng, từng cán bộ thuế cùng tham gia quản lý nợ. Về rà soát phân tích nợ, đề nghị Cục  Thuế TP thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, đây là nghị quyết trao quyền chủ động cho địa phương và cơ quan thuế cần tham mưu kỹ, tránh tình trạng lợi dụng để trục lợi hoặc điều chỉnh không đúng đối tượng. Chú trọng công tác quản lý thu đối với các hộ kinh doanh, hiện tại TP HCM có hơn 199.000 số hộ kinh doanh cá thể, chiếm 11% số hộ kinh doanh của cả nước, với số thu bình quân 849.000 đồng/hộ, cao hơn so với số thu bình quân của cả nước. Tập trung rà soát các hộ kinh doanh lớn để điều chỉnh mức doanh thu, thuế khoán, chuẩn bị chuyển sang hộ nộp theo kê khai, thực hiện hóa đơn theo quy định của Luật Quản lý thuế. Năm 2020 cũng là năm đầu tiên Tổng cục Thuế giao dự toán thu đối với hộ kinh doanh cho 16 địa phương trọng điểm, trong đó có TP HCM. Quản lý thuế trên địa bàn TP HCM cần chú ý đối với thuế TNCN các trường hợp chuyển nhượng bất động sản, thông qua đó cần đẩy mạnh tuyên truyền để người nộp thuế tự giác kê khai phù hợp đúng theo giá chuyển nhượng. Ngoài ra, cần thực hiện nghiêm các kết luận của Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước; tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; nâng cao chất lượng công tác bộ, tập trung công tác đào tạo, thường xuyên chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật của ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế trên địa bàn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
 
Cũng tại hội nghị này, Cục Thuế TP HCM đã tổ chức đón nhận các danh hiệu thi đua khen thưởng các cấp cho tập thể, cán bộ công chức thuế và các cá nhân nguyên là lãnh đạo Cục Thuế TP; trong đó, bà Lê Thị Thu Hương, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế TP HCM đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, và tập thể Cục Thuế TP HCM.  


Nguồn: Tổng cục Thuế