Chuyên gia thế giới chia sẻ mô hình quản lý thuế tích hợp

Với mục tiêu nâng cao hiểu biết và kiến thức về hệ thống CNTT quản lý thuế của các nước trên thế giới cũng như hiểu sâu sắc hơn về hệ thống SAP-TRM đang triển khai quản lý thuế tại Việt Nam, trong 2 ngày 14 và 15/1, Ban quản lý dự án hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế đã tổ chức hội thảo với chủ đề “mô hình các hệ thống quả lý thuế tích hợp trên thế giới- hệ thống quản lý thuế tích hợp dựa trên nền tảng SAP-TRM tại Việt Nam”. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh Giám đốc ban quản lý dự án đã đến dự và chủ trì hội thảo.
 
Phát biểu tại hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam đang phát triển và hội nhập với thế giới thì thách thức đặt ra đối với việc cải cách và hiện đại hóa hệ thống thuế là rất lớn. Để hỗ trợ Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới triển khai Dự án hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế trong thời gian 4 năm.
 
Mục tiêu phát triển của dự án là tư vấn xây dựng chính sách thuế, dự thảo các văn bản pháp luật để tăng cường nguồn thu trong nước và cải cách hệ thống thuế; tăng cường hiệu suất quản lý thuế dựa trên cơ sở phân tích đánh giá rủi ro. Dự án gồm 3 cấu phần chính đó là phát triển thể chế, với các hoạt động hỗ trợ, rà soát chính sách thuế, đánh giá ưu đãi đầu tư, chi tiêu thuế; báo cáo đánh giá về cơ cấu nguồn thu, đề xuất hoàn thiện các chính sách thuế, nhằm mục tiêu củng cố ổn định nguồn thu thuế, tư vấn quản lý các DN lớn với đủ chức năng thu. Cấu phần 2 là hỗ trợ phát triển nghiệp vụ quản lý thuế, bao gồm tư vấn đánh giá thực trạng và xác định yêu cầu tương lai các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và đề xuất tái thiết kế; tư vấn hoàn thiện nâng cấp hệ thống rủi ro trong quản lý thuế; tư vấn kiến trúc tổng thể hệ thống công nghệ thông tin ngành thuế trong khung cảnh tích hợp với các hệ thống phân tích dự báo hiện đại; tư vấn hệ thống cơ sở dữ liệu tri thức hỗ trợ người nộp thuế và thí điểm tích hợp hệ thống điện thoại tại Cục Thuế TP HCM; đánh giá tính khả thi của việc đầu tư hiện đại hóa quản lý thuế trong giai đoạn tiếp theo. Cấu phần 3 là hỗ trợ quản lý và triển khai dự án, bao gồm nâng cao năng lực quản lý dự án và triển khai dự án; trang thiết bị phục vụ dự án; tuyển tư vấn cá nhân hỗ trợ quản lý dự án; kiểm toán độc lập dự án.
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe chuyên gia của Ngân hàng Thế giới chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về các mô hình quản lý thuế tích hợp của các cơ quan thuế trên thế giới. Hiện trạng hệ thống quản lý thuế tập trung TMS tại Việt Nam, thách thức trong thời gian tới với việc đáp ứng Luật Quản lý thuế mới, chế độ kế toán thuế nội địa và tái cấu trúc các quy trình nghiệp vụ.
 
Được biết trong ngày 15/1, các chuyên gia sẽ chia sẻ về hệ thống quản lý thuế tích hợp SAP-TRM đang triển khai quản lý thuế trên thế giới và Việt Nam; thảo luận hoạt động nghiệp vụ của các nhóm công tác thuộc ban quản lý dự án./.


Nguồn: Tổng cục Thuế