Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh


Phát biểu tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp (DN) về chính sách thuế, hải quan năm 2019 sáng 26/9 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện cải cách TTHC, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh chính đáng của DN. 

Cả lĩnh vực thuế và hải quan đều có những cải cách mạnh mẽ

Theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, trong thời gian qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành triển khai nhiều giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho các DN, các nhà đầu tư trong việc phát triển sản xuất kinh doanh.

Về thể chế chính sách, thời gian qua Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, trình Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế mới, trong đó có nhiều nội dung về cải cách TTHC cả về thuế cũng như hải quan. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 119 quy định về hoá đơn điện tử; ban hành Thông tư 68 hướng dẫn chi tiết về hóa đơn điện tử, đó là cơ sở quan trọng để cải cách trong việc sử dụng, quản lý hóa đơn, chứng từ.

Trong lĩnh vực hải quan, Bộ Tài chính đã ban hành mới và sửa đổi 7 thông tư. Tham mưu ban hành nghị định quy định TTHC theo cơ chế một cửa quốc gia và kiểm tra chuyên ngành làm cơ sở pháp lý quan trọng trong đột phá về cải cách hiện đại hóa hải quan.

Cơ quan thuế, hải quan đã tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, quản lý hải quan. Theo đó, 99,87% DN kê khai thuế điện tử; 99,53% DN nộp thuế điện tử, 93,61% DN hoàn thuế điện tử. Có 133/304 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4, cuối năm 2019 sẽ lên 188/304 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4.

Hệ thống hải quan điện tử (VNACCS/VCIS) đã được triển khai ở 100% các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan. Cơ quan thuế, cơ quan hải quan đã thực hiện đồng bộ, thông suốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, người khai hải quan.

Để giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết đã chỉ đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6.

“Tổng cuc Thuế đã thực hiện hợp nhất 401 chi cục thuế thành 190 chi cục thuế khu vực, giảm 211 chi cục thuế song công tác quản lý thu trên địa bàn vẫn được đảm bảo so với trước khi hợp nhất. Đối với Tổng cục Hải quan đã giảm từ 174 Chi cục Hải quan xuống còn 162 chi cục” - Thứ trưởng Trần Xuân Hà nói.

Đại diện Bộ Tài chính cũng cho biết, cơ quan thuế, cơ quan hải quan đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công vụ. Giáo dục, bồi dưỡng cả về chuyên môn nghiệp vụ và thái độ, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Nâng cao chất lượng, kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo thực thi công vụ, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của DN nói riêng, người nộp thuế nói chung.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, hỗ trợ, giải đáp, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc cho người nộp thuế; phát triển hệ thống đại lý thuế; nâng cao hiểu biết và tính tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân và xã hội.

“Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống thuế, chỉ số nộp thuế của Việt Nam đã tăng 22 bậc, từ vị trí thứ 131 lên vị trí thứ 109 trong tổng số 190 quốc gia được đánh giá theo Báo cáo Môi trường kinh doanh toàn cầu - Doing Business 2020 do Ngân hàng Thế giới công bố. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính thuế năm 2019 là 78%, tăng 3% so với năm 2016” - Thứ trưởng Trần Xuân Hà thông tin.

Sự đồng hành của cơ quan thuế, hải quan mang lại sự an tâm cho DN

Cũng tại hội nghị, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, lĩnh vực thuế và hải quan có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, nguồn thu của nhà nước và góp phần quan trọng trong tạo không khí thông thoáng, thuận lợi trong môi trường kinh doanh.

“Qua theo dõi và tìm hiểu ý kiến của cộng đồng DN, chúng tôi vui mừng ghi nhận sự cải cách mạnh mẽ của cả cơ quan thuế và hải quan trong thời gian qua. Từ sự đánh giá tích cực của DN và những nỗ lực của ngành thuế, hải quan trong việc đồng hành, cảm thông, chia sẻ và có hướng dẫn về thủ tục để DN thực hiện đúng và kịp thời chỉnh sửa những lỗi mắc phải. Nhiều vấn đề DN phản ánh đã được lắng nge, trao đổi và có hướng xử lý giải quyết mang đến sự an tâm lớn của cộng đồng DN” - ông Phòng nói.

Nói về những định hướng cải cách trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động của DN, song với thực tiễn đa dạng, sôi động và đổi mới nhanh chóng như hiện nay, cùng với đòi hỏi chính sách và TTHC về thuế, hải quan phải liên tục được hoàn thiện, cập nhật kịp thời cho phù hợp với yêu cầu thực tế, thì việc áp dụng các quy định của chính sách và TTHC về thuế và hải quan vào thực tiễn không tránh khỏi phát sinh vướng mắc, khó khăn.

“Bộ Tài chính luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ những ý kiến đóng góp từ phía các DN để tiếp tục hoàn thiện chính sách, đồng thời giải đáp các câu hỏi, vướng mắc của các DN, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về TTHC, chính sách thuế và hải quan, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của DN; qua đó góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh chung” - Thứ trưởng Trần Xuân Hà nói.

Đại diện Bộ Tài chính cũng cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành các nghị định; kịp thời ban hành, sửa đổi các thông tư, văn bản hướng dẫn các quy định của Luật Quản lý thuế sửa đổi, Luật Hải quan; đồng thời tiếp tục thực hiện cải cách TTHC, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính đáng của DN./.

Nguồn: TBTC