Tổng cục Thuế dẫn đầu ngành Tài chính về mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin

 Ngày 08/11/2018, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã công bố Báo cáo đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ngành Tài chính năm 2018 (ICT Index ngành Tài chính 2018) của 2 khối: trung ương và địa phương. Theo đó Tổng cục Thuế dẫn đầu khối các cơ quan trung ương.

Năm 2018 là năm thứ 10 liên tiếp, Cục Tin học và Thống kê tài chính Bộ Tài chính thực hiện thu thập số liệu, phân tích, đánh giá và đưa ra báo cáo kết quả đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng cho ứng dụng CNTT trong ngành Tài chính.

Việc công bố chỉ số ICT Index ngành tài chính giúp cho các đơn vị trong ngành hiểu rõ hơn về thực trạng ứng dụng CNTT của đơn vị, để có các biện pháp, chính sách phù hợp nhằm cải thiện, nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT phục vụ các mục tiêu chính trị - kinh tế - xã hội của ngành, địa phương và DN. ICT Index ngành tài chính 2018 được xây dựng hoàn chỉnh trên cơ sở các nhóm đối tượng theo tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính.

Các chỉ tiêu trong phiếu điều tra năm 2018 đã được lược bỏ khá nhiều chỉ tiêu không phù hợp nhằm đơn giản hóa công tác thu thập số liệu, chỉ tiêu được điều chỉnh dễ hiểu hơn, khắc phục được những số liệu sai lệch, thiếu chính xác do người cung cấp số liệu hiểu không đúng với yêu cầu của phiếu điều tra.

Các nội dung chỉ tiêu tính của ICT Index ngành tài chính 2018 gồm 3 chỉ số thành phần chính đó là: hạ tầng kỹ thuật; hạ tầng nhân lực và ứng dụng CNTT (ứng dụng nội bộ và dịch vụ công trực tuyến). Riêng chỉ số đầu tư không đưa vào xếp hạng.

2018 cũng là năm đầu tiên, Cục Tin học và Thống kê tài chính áp dụng phương pháp tính của Liên Hiệp quốc thay cho phương pháp tính thành phần chính đã được sử dụng trong suốt 9 năm vừa qua.
ICT Index ngành Tài chính 2018 được khảo sát trên 2 khối với 252 đơn vị. Trong đó khối các cơ quan trung ương có 6 đơn vị và khối các đơn vị cấp tỉnh, thành phố (sở tài chính, cục thuế, kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố, cục hải quan, cục dự trữ nhà nước các khu vực) có tổng số 246 đơn vi.

Kết quả năm 2018, Tổng cục Thuế dẫn đầu khối trung ương, vị trí thứ 2 thuộc về cơ quan Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan xếp vị trí thứ 3. Đối với nhóm cục thuế tỉnh, TP, Cục Thuế tỉnh Kon Tum đã có bước chuyển ngoạn mục từ vị trí 30 năm 2017 vươn lên vị trí thứ 1 trong năm 2018; vị trí thứ 2 thuộc về Cục Thuế tỉnh Lai Châu và vị trí thứ 3 thuộc về Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.
Nhóm cục hải quan, năm 2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam từ vị trí thứ 3 năm 2017 đã bứt phá lên vị trí thứ 1; vị trí thứ 2 thuộc về Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk và vị trí thứ 3 thuộc về Cục Hải quan Quảng Ninh.

Nguồn: tapchithue.com.vn