70% sai lệch về số liệu nợ thuế do người nộp thuế khai sai

 Cục Thuế Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng số liệu nợ thuế của người nộp thuế có sự chênh lệch so với số tiền nợ thuế do cơ quan thuế theo dõi do sơ suất từ người nộp thuế.

Theo Cục Thuế Hà Nội, trong thời gian qua, công tác kê khai nộp thuế của người nộp thuế đã có những chuyển biến tích cực. Ý thức nộp thuế của người nộp thuế trên địa bàn TP Hà Nội đã được nâng lên, góp phần quan trọng cho số nợ thuế giảm qua các năm. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng số liệu nợ thuế của người nộp thuế có sự chênh lệch so với số tiền nợ thuế do cơ quan thuế theo dõi. 


Cục Thuế Hà Nội cho biết, việc sai lệch trên do nhiều nguyên nhân khác nhau (do người nộp thuế, ngân hàng, kho bạc, cơ quan thuế,...), trong đó nguyên nhân từ phía người nộp thuế chiếm tỷ trọng cao (trên 70%).

Cụ thể, người nộp thuế khi nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước ghi sai mã số thuế, sai tiểu mục; người nộp thuế kê khai sai nghĩa vụ thuế, kê khai không đầy đủ nội dung trên tờ khai thuế... Điều này khiến cơ quan thuế và người nộp thuế mất rất nhiều thời gian trong việc rà soát, đối chiếu xác định số liệu nợ đúng và điều chỉnh tiền chậm nộp do sai sót. 

Để khắc phục tình trạng trên, Cục Thuế Hà Nội mong muốn người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế, thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ, đúng hạn theo quy định của pháp luật. 

Cục Thuế Hà Nội đề nghị người nộp thuế khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước ghi đầy đủ, chính xác các thông tin về mã số thuế, tiền thuế nộp, mục, tiểu mục hiện đang được quy định tại Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, trường hợp người nộp thuế có phát sinh nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh (thuế GTGT, thuế TNDN của các doanh nghiệp có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc; thuế GTGT, thuế TNDN của cơ sở sản xuất thủy điện; thuế TNDN của hoạt động kinh doanh bất động sản nộp tại tỉnh khác nhưng quyết toán tại trụ sở chính...) thì kịp thời gửi văn bản thông tin đến cơ quan thuế quản lý trụ sở chính để được hạch toán điều chỉnh. 

Đồng thời, người nộp thuế phải phối hợp với cơ quan thuế đối chiếu, điều chỉnh các khoản nợ sai, thường xuyên trao đổi kịp thời các thông tin liên quan tới công tác kê khai, nộp thuế nhằm góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Nguồn: baohaiquan.vn